Стал 20 Роман Инвест ЕООД, гр. Роман е най-големият производител на тoваро - захватни съоръжения в страната.Основната дейност е внос и търговия със стоманени въжета, кръглозвенни вериги, сапани, полиестерни сапани, паяци, рим болтове, шегели, оградни мрежи и др.Ние произвеждаме всички видове плоски и безконечни сапани от полиестерна лента, верижни сапани, както и сапани от стоманени въжета.
Наличните на склад количества ни дават възможност да изпълняваме всички видове поръчки в много кратки срокове.Фирмата разполага с голяма материална база, собствен стенд за изпитание на продукцията и поставяне на сертификат за качество.Стал 20 Роман Инвест ЕООД, гр. Роман разполага с квалифицирани кадри, които се грижат за сигурността, високото качество и надеждността на продукцията, следят за навременното изпълнение на поръчките.

Стал 20 Роман АД, гр. Роман
Най-големият производител на тoваро - захватни съоръжения:
стоманени въжета, кръглозвенни вериги, сапани, полиестерни сапани,
паяци, рим болтове, шегели, оградни мрежи и др.