Стал 20 Роман АД, гр. Роман е най-големият производител на тoваро - захватни съоръжения в страната.

Основната дейност е внос и търговия със стоманени въжета, кръглозвенни вериги, сапани, полиестерни сапани, паяци, рим болтове, шегели, оградни мрежи и др.

Ние произвеждаме всички видове плоски и безконечни сапани от полиестерна лента, верижни сапани, както и сапани от стоманени въжета.

Наличните на склад количества ни дават възможност да изпълняваме всички видове поръчки в много кратки срокове.

Фирмата разполага с голяма материална база, собствен стенд за изпитание на продукцията и поставяне на сертификат за качество.

Стал 20 Роман АД, гр. Роман разполага с квалифицирани кадри, които се грижат за сигурността, високото качество и надеждността на продукцията, следят за навременното изпълнение на поръчките.

В трудните години на преход на българската икономика, фирмата успява да намери нишата, чрез която не само да оцелее,но и да се задържи на върха и да затвърди своите позиции в отрасъла. Този синхрон и възход във фирма Стал 20 Роман АД, гр. Роман се дължи изцяло на нейния мениджър г-н Стоян Тодоров.

Стал 20 Роман АД, гр. Роман
Най-големият производител на тoваро - захватни съоръжения:
стоманени въжета, кръглозвенни вериги, сапани, полиестерни сапани,
паяци, рим болтове, шегели, оградни мрежи и др.